Hướng Dẫn Cờ 5 trong 1

Trò 1: Công An bắt Trộm

Cờ trộm x1 – Cờ cảnh sát x2

Chuẩn bị trò chơi: Hai người chơi, oẳn tù tí để phân vai. Một bên là cảnh sát với 2 quân cờ, một bên là tên trộm với 1 quân cờ. Đặt quân cờ như trong hình và bắt đầu trò chơi.

Luật chơi:
01 Người chơi kẻ trộm bắt đầu di chuyển trước và mỗi lần chỉ có thể tiến lên một bước dọc theo vạch kẻ trên bàn cờ.
02 Người chơi cảnh sát có thể chọn đi một bước trên bất kỳ quân nào trong hai quân của mình.
03 Hai bên thay phiên nhau đánh cờ. Khi cảnh sát buộc kẻ trộm lên đỉnh sừng và không thể di chuyển, cảnh sát sẽ thắng, ngược lại, khi kẻ trộm chạm đến đáy sừng, kẻ trộm sẽ thắng.

Trò 2: chuyến bay lục địa
Cờ đam x16 Xúc xắc X1
Chuẩn bị trò chơi: Đặt 4 quân cờ có màu riêng vào các vị trí tương ứng trên bàn cờ, chuẩn bị xúc xắc và trò chơi bắt đầu.

Luật chơi:
01 Người chơi lần lượt tung xúc xắc, người tung “sáu điểm” trước bắt đầu trước
02 Mỗi bên di chuyển các quân cờ lần lượt
03 Quân cờ chỉ có thể di chuyển theo đường ngang và đường dọc, không được đi chéo
04 Di chuyển quân cờ sao cho quân đối thủ không thể đi được
05 Người chiến thắng là người còn lại quân cờ đi được

Ví dụ 1: Khi quân trắng đi từ ô 1 sang ô 2 có thể ăn được 3 quân đen không di chuyển được

Ví dụ 2: Khi quân đen đi từ vị trí 1 sang vị trí 2, quân trắng số 3 không di chuyển được sẽ bị loại khỏi bàn cờ

Trò 3: Gánh xiếc Liger

Chuẩn bị: Cờ đam đen x2 cờ đam trắng x2 Xúc xắc X1
Chuẩn bị trò chơi: hai người chơi, mỗi người cầm 2 quân cờ, đặt chúng theo vị trí hình dưới đây trước khi trò chơi bắt đầu

luật chơi;
01 Tung xúc xắc, bên nào có số điểm lớn hơn sẽ đi trước. Hai bên thay phiên nhau đánh cờ, chỉ đi từng bước một.
02 Khi quân của một bên bị dồn vào chân tường, không đi được thì được coi là thua.
03 Hòa: Khi cả hai bên có ba hiệp hòa liên tiếp, sẽ được coi là hòa.

Trò 4: Bàn cờ ma thuật

quân cờ người X36 Xúc xắc X1

Chuẩn bị trò chơi: trò chơi có thể được chơi từ hai đến sáu người cùng một lúc, đặt sáu quân cờ có màu riêng của mỗi người vào các vị trí tương ứng trên bàn cờ, chuẩn bị xúc xắc và trò chơi bắt đầu.

luật chơi;
01 Tung xúc xắc, bên nào có số điểm lớn hơn sẽ đi trước
02 Có hai cách để di chuyển quân cờ,

  • Cách thứ nhất là di chuyển từng ô một.
  • Thứ hai di chuyển bằng cách nhảy qua đầu 1 quân cờ, miễn là phía sau không có vật cản.

03 Di chuyển hết quân cờ của bên mình sang vị trí của đối phương, bên mình thắng.

Trò 5: Cờ cá ngựa

Share

You Might Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *